Rozpoznawalna marka osobista

rozpoznawalna marka osobistaMarką osobistą stajemy się tuż po urodzeniu. Otrzymujemy imię, nazwisko oraz PESEL. W miarę upływu lat nabywamy coraz więcej cech, które definiują naszą markę. Niezwykle rzadko podejmujemy wysiłek przekazania spójnego jej obrazu, zazwyczaj wyłącznie wtedy, gdy tworzymy CV. Szkoda…

Świadomość własnej marki, jej planowy rozwój i umiejętność zaprezentowania otoczeniu pomagają w znalezieniu pracy, rozwoju zawodowym, awansie. Warto nad własną marką nieustannie pracować, sprawić aby stała się unikalna i rozpoznawalna.

W trakcie warsztatu poznasz najistotniejsze elementy marki osobistej, określisz swoje zasoby, talenty i wartości, sprawdzisz w jakim obecnie jesteś miejscu i ustalisz dokąd zmierzasz, nauczysz się rozpoznawać odbiorców swojej marki oraz przećwiczysz umiejętność jej zaprezentowania.

PLAN WARSZTATU/SZKOLENIA

  • Czym jest marka i czy istnieją produkty bezmarkowe, typu no-name?
  • Elementy marki osobistej
  • Kim chcę być, jaką markę chcę zbudować (od roku do 5 lat)?
  • Co robię, a czego nie robię, jako marka
  • Dlaczego ja? Moje cechy unikalne: zasoby, talenty, wartości
  • Wizja i misja
  • Kto jest moim klientem
  • Od planowania do działania. Pierwsze kroki