Praca z obrazem

Jeden obraz wart więcej, niż tysiąc słów

Tak rzecze chińskie przysłowie. Praca z obrazem w trakcie warsztatów, terapii, coachingu pomaga otworzyć się uczestnikom na zmianę. Z drugiej strony nie wszyscy są od razu gotowi na ten rodzaj pracy, często uważając, że „rysowanie jest takie niepoważne”. Uszanujmy ich odczucia i nie zachęcajmy zbyt nachalnie

Warsztat przygotowuje do pracy z rysunkiem oraz z kartami motywacyjnymi. Zaczynamy od kart, ponieważ one budzą mniej oporu. Potem proponujemy rysowanie. Elementem warsztatu może być też stworzenie „Mapa marzeń”

praca z obrazem

Praca z obrazem najlepiej przebiega przy wykorzystaniu kart

PLAN

1. Karty jako poznanie się grupy, rozgrzewka przed głównymi zajęciami

2. Rysowanie celu

Gdybyś miał narysować swój problem, jakby on wyglądał? Narysowanie celu odkrywa więcej informacji, niż opowiedzenie o nim.

3. Karty, jako praca z celem lub… wróżba.

Losujemy karty. Następnie odpowiadamy na pytania związane z celem. Jedna karta może odpowiadać na wiele pytań, lub do każdego pytania dobiera się inne karty.

Przy mniejszej grupie 4-6 osób można też wykorzystać karty do wróżb, dajmy na to andrzejkowych (pamiętając o celu rozwojowym).

4. Karty, jako droga do celu

Uczestnicy dobierają karty, potem odpowiadają na pytania zwiazane z drogą do celu.

5. Układanie albumu rodzinnego, pokazywanie znajomym albumu ze zdjęciami z pracy

Tworzymy album relacji rodzinnych, przyjacielskich, czy też układów w pracy.

6. Rysowanie mapy terenu

Rysowanie dobrze znanego miejsca, pozwala dostrzec różnice w postrzeganiu.

7. Karty dla innego członka grupy

Sprawdzenie na ile siebie znamy nawzajem.

8. Mapa marzeń

Z rysunków i fotografii tworzymy mapę marzeń na najbliższy rok