Coaching pedagogiczny

Jak słuchać i mówić, aby osiągać cele.

Warsztat przeznaczony głównie dla nauczycieli, ale także może pomóc rodzicom dzieci w wieku szkolnym.

Warsztat może być poprowadzony w wersji podstawowej, krótkiej (ok. 120 minut) oraz w wersji dłuższej składającej się z trzech modułów, każdy moduł po 90-120 minut.

coaching pedagogiczny

Warsztat krótki

Cel: Poznanie coachingu i zapoznanie się ze wszystkimi zaletami podejścia coachingowego w pracy w szkole.

  • Jak nauczyciel może stać się coachem dla ucznia.
  • Metody coachingowe w nauczaniu.
  • Praca na przykładach (studium przypadku, czyli wydarzenia, które autentycznie miały miejsce w szkole)

 Warsztat długi

Cel: nauczyciel (rodzic) podnosi swoje umiejętności w motywowaniu ucznia do samodzielności i odpowiedzialności.

  • Jak słuchać aktywnie
  • Jak powstrzymać się od doradzania i kierować uwagę na odkrywanie zasobów
  • Komunikacja w coachingu – jak mówić i jak słuchać, aby nawiązać relację
  • Jak ustalać cele, aby zwiększyć szansę na ich realizację
  • Podstawowe narzędzia coachingowe

Warsztat z elementami wykładu. Dużo ćwiczeń na komunikowanie i słuchanie oraz z podstawowych narzędzi coachingu. Wszystko oparte o tzw. studium przypadku, czyli sytuacje, z którymi na co dzień można zetknąć się w szkole.