Praca z obrazem

Jeden obraz wart więcej, niż tysiąc słów

Tak rzecze chińskie przysłowie. Praca z obrazem w trakcie warsztatów, terapii, coachingu pomaga otworzyć się uczestnikom na zmianę. Z drugiej strony nie wszyscy są od razu gotowi na ten rodzaj pracy, często uważając, że „rysowanie jest takie niepoważne”. Uszanujmy ich odczucia i nie zachęcajmy zbyt nachalnie

Warsztat przygotowuje do pracy z rysunkiem oraz z kartami motywacyjnymi. Zaczynamy od kart, ponieważ one budzą mniej oporu. Potem proponujemy rysowanie. Elementem warsztatu może być też stworzenie „Mapa marzeń”

Coaching_warsztaty_szkolenia

PLAN

1. Karty jako poznanie się grupy, rozgrzewka przed głównymi zajęciami

2. Rysowanie celu

Gdybyś miał narysować swój problem, jakby on wyglądał? Narysowanie celu odkrywa więcej informacji, niż opowiedzenie o nim.

3. Karty, jako praca z celem lub… wróżba.

Losujemy karty. Następnie odpowiadamy na pytania związane z celem. Jedna karta może odpowiadać na wiele pytań, lub do każdego pytania dobiera się inne karty.

Przy mniejszej grupie 4-6 osób można też wykorzystać karty do wróżb, dajmy na to andrzejkowych (pamiętając o celu rozwojowym).

4. Karty, jako droga do celu

Uczestnicy dobierają karty, potem odpowiadają na pytania zwiazane z drogą do celu.

5. Układanie albumu rodzinnego, pokazywanie znajomym albumu ze zdjęciami z pracy

Tworzymy album relacji rodzinnych, przyjacielskich, czy też układów w pracy.

6. Rysowanie mapy terenu

Rysowanie dobrze znanego miejsca, pozwala dostrzec różnice w postrzeganiu.

7. Karty dla innego członka grupy

Sprawdzenie na ile siebie znamy nawzajem.

8. Mapa marzeń

Z rysunków i fotografii tworzymy mapę marzeń na najbliższy rok